Kom og vær med.

Vores værdier

Merkurs værdier

Merkur ser verden som en sammenhængende helhed, hvor alle skal have mulighed for at leve et godt og værdigt liv på klode i balance, hvor forbruget af ressourcer sker med omtanke og i respekt for hele økosystemet. Derfor er det Merkurs ambition at bidrage til:

Det enkelte menneske

En verden med værdighed, respekt og omsorg for hvert enkelt menneske

Uddannelse og kultur

En verden hvor uddannelse og et mangfoldigt kulturliv frigjort fra særinteresser driver dannelse, kreativitet og innovation og giver mulighed for personlig udvikling og udfoldelse

Miljøet

En verden med en mangfoldig og modstandsdygtig natur, hvor klimaet er i balance

Fordele

Godt socialt miljø

Vi har det godt sammen og har samarbejde på tværs som fast fokuspunkt. Vores årlige trivselsundersøgelse viser, at trivslen ligger helt i top og at vores medarbejdere er stolte af at være en del af Merkur

Tæt på offentlig transport

Vi understøtter en bæredygtig verden ved at have geografiske placeringer, som gør det nemt for vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere at nå os med bus, tog eller metro

Støtter diversitet

Vi oplever det som en stor fordel, at vi er forskellige i alder, køn, baggrund, mv., så vi kan supplere hinanden

Bæredygtighed

Et af vores væsentligste varemærker er, at vi arbejder for en bæredygtig verden – og vi starter med os selv

Karrieremuligheder

Merkur er for dig, som drømmer om en grøn karriere. Vi er et relativt lille pengeinstitut og derfor vil karrierevejene ikke være lange og snørklede, men til gengæld er der kort til beslutningstagerne og gode muligheder for indflydelse

Etik i højsædet

Vi lever vores værdier og har etikken som et vigtigt pejlemærke

Work life balance

Også som arbejdsplads ønsker vi at være bæredygtig og tage hensyn til de skiftende behov vi har som mennesker gennem livet

Arbejdsplads og kultur

I Merkur er vores kultur i høj grad præget af vores historie om i mere end 40 år at have været et fyrtårn indenfor bæredygtighed og social ansvarlighed. Som medarbejdere i Merkur er vi alle kulturbærere. Det forpligter og det gør os stolte. Vi har en uformel omgangstone plads til at sige vores mening, en flad organisation og en høj grad af diversitet, både målt på f.eks. køn, oprindelse, uddannelse og alder

Hvordan er arbejdspladsen

Jette Rosa

Områdedirektør forretningssupport og udvikling
Tiltrådte juni 2020
"Jeg er stolt over at arbejde i Merkur Andelskasse. Energien fra kollegerne på en arbejdsplads, der er drevet af værdierne, giver mig så meget arbejdsglæde og gejst. Det betyder, at jeg hver dag glæder mig til at møde på arbejde, og det er da helt unikt."

Lise-Lotte Heindahl

HR-koordinator
Tiltrådte januar 2021
"I Merkur står vi på skuldrene af fremsynede pionerer, og jeg er stolt over at medvirke til at arbejde for en bæredygtig verden – både hvad miljø og mennesker angår. Vi mærker de stærke værdier i hverdagen, og det gør arbejdet meningsfuldt for mig."

Troels Thrane Finemann

Formuerådgiver
Tiltrådte marts 2021
"Jeg arbejder i Merkur, fordi jeg her ikke behøver hænge mine personlige værdier derhjemme, men kan tage dem med på jobbet. Jeg kan stå på mål for de produkter, jeg formidler til kunderne og har det godt med ,at Merkur har så høj grad af gennemsigtighed. Jeg er med andre ord stolt af at arbejde i en andelskasse, der ligesom jeg ønsker at gøre verden mere bæredygtig."

Maja Rauff

Formuerådgiver
Tiltrådte februar 2016
"Jeg har valgt Merkur, fordi her er der plads til både familieliv og karriere. Når jeg kan få det til at hænge sammen med familien, er det nemmere for mig at yde ekstra på jobbet. Derudover er det jo en kæmpe bonus, at jeg kan kombinere karriere med gode værdier og derved være med til at gøre en forskel."

Hiwa Ebrahimi

Kunderådgiver
Tiltrådte maj 2021
"Det driver mig, at mine kunder føler sig værdsatte, når jeg eksempelvis hjælper med deres boligdrømme, samt at vi i Merkur kan tilbyde bæredygtige produkter. Som kunderådgiver i Merkur berører jeg forskellige områder inden for eksempelvis bolig, investering og pension, hvilket er spændende og udfordrende, da sagerne sjældent er ens. Jeg får løbende opbygget mere erfaring, hvilket er et fremragende springbræt til en videre karriere. Derudover er vi som kolleger gode til at hjælpe hinanden - det sætter jeg stor pris på."

Åbne stillinger

Privatkunderådgiver til Merkur Andelskasse

Merkur Aarhus


Landbrugsrådgiver med interesse for planteavl søges til Merkur Andelskasse

Merkur Aarhus


Kandidatbank

Vi sætter stor pris på uopfordrede ansøgninger. Send os din, og vi vil vende tilbage til dig, så snart vi har en passende ledig stilling.