Kreditchef
Merkur Andelskasse

Har du lyst til at bidrage til, at Danmarks mest ambitiøse, bæredygtige og socialt ansvarlige pengeinstitut bliver endnu bedre? Og brænder du ligesom os for bæredygtig udvikling og for social ansvarlighed? Har du lang erfaring med kreditgivning og ved hvad godt kredithåndværk er? Kan du inspirere, delegere og formidle din viden på en konstruktiv måde, så dine kollegaer og kunde-rådgiverne ser dig som en naturlig sparringspartner? Så venter der dig et job hos Danmarks største værdibaserede pengeinstitut, hvor bæredygtighed og social ansvarlighed er bærende elementer i alt, hvad vi gør.

Din rolle som kreditchef

Du bliver leder af kreditafdelingen, som har ansvaret for alle bevillinger, regnskabsanalyse, inkasso og medarbejderbank. Bevillingsansvaret omfatter dels selv at bevilge indstillinger fra afdelinger dels at forberede og indstille bevillinger til kreditdirektør og bestyrelse. Domicil for stillingen vil være afdelingen i Aalborg.

Afdelingen består af fem medarbejdere, heraf to studentermedhjælpere, med en bred og alsidig erfaring inden for kreditgivning, analyse og kontrol. Målet er at yde en grundig, effektiv og smidig kreditbehandling med udgangspunkt i en positiv interesse for vores kunders virkelighed. Det omfatter også videreuddannelse af rådgiverne, løbende sparring m.v. Kreditchefen har også en vigtig rolle i forhold til at opbygge og formidle viden inden for Merkurs væsentlige udlånsområder, som omfatter bl.a. økologisk landbrug, institutioner og skoler. Netop rollen som sparringspartner for den øvrige del af organisation er et vigtigt element i denne stilling, herunder sikre en god og konstruktiv dialog mellem de kundevendte enheder og kreditafdelingen.

Som kreditchef bliver du ansvarlig for kvaliteten af kreditafdelingens arbejde og skal sikre at de kreditpolitiske retningslinjer er forankret i organisationen. Ansvaret omfatter også kredit-controlling herunder at videreudvikle effektive kontrolsystemer, som på en enkel og smidig måde giver informationer om, at retningslinjerne er overholdt.

Du skal i dagligdagen have et tæt samarbejde med både ledere og medarbejdere i privat- og erhvervsorganisationen. Det er en meget vigtig forudsætning for succes for Kreditchefen, at samarbejdet beror på gensidig forståelse og respekt.

Der lægges desuden vægt på, at den nye Kreditchef kan lede kreditområdet og bl.a. medvirke til at sikre en ansvarlig og sund vækst i udlånet de kommende år, både i forhold til den eksisterende udlånsbalance men også i forhold til identifikation og udvikling af nye udlånsområder. Dette ansvar varetages i tæt samarbejde med Kredit- og Økonomidirektøren samt ledelsen af kundeområderne.

Kreditafdelingen skal også de kommende år optimere og effektivisere proces-ser, arbejdsgange m.v. I Merkur sker det bl.a. i regi af strategiske projekter som defineres og prioriteres årligt. Et strategisk projekt er kendetegnet ved, at det involverer flere afdelinger på tværs af Merkur. Kreditafdelingen vil være ansvarlig for og/eller involveret i en række strategiske projekter. 

Kreditchefen refererer til Kredit- og Økonomidirektøren og skal være stedfor-træder for denne i forhold til kreditmæssige spørgsmål. Kreditchefen er en del af ledelsen i Merkur og det er derfor helt afgørende at kunne se vigtigheden af, at organisationen lykkes sammen og ikke hver for sig, herunder at være ambassadør for og udførende af de centrale beslutninger i forlængelse af Merkurs værdi- og forretningsgrundlag.

Merkur er drevet af engagement og stærkt fællesskab. Organisation er lille og der er god mulighed for indflydelse i forhold til den daglige opgaveløsning, men det betyder også, at du bliver en vigtig spiller i den daglige drift af kredit-området.

Som kreditchef skal du evne at fremstå som en kompetent og troværdig ekspert på kreditområdet, der kan skabe et miljø præget af konstruktiv feedback og samarbejde. Hertil kommer en positiv, fagligt funderet gennemslagskraft og gode formidlingsevner både opad mod direktion og bestyrelsen samt ud i organisationen.

Merkur prioriterer medarbejdertrivsel, fordi vi tror på, at glade medarbejdere er vejen til de bedste kundeoplevelser. Du vil opleve fleksibilitet i hverdagen og gode udviklingsmuligheder med udgangspunkt i dine kvalifikationer, ønsker og ambitioner.

Din profil

 • Du har dyb og bred erfaring med kreditprocesser og kreditbevilling fra en kreditafdeling samt evt. fra en erhvervsafdeling.
 • Grundig risikoforståelse og evne til at arbejde med kreditfagligt komplekse emner som fx IFRS9 og ejendoms-/landbrugsskemaer, uden at miste sammenhængen til sund fornuft.
 • Stor viden om og erfaring med de regulatoriske rammebetingelser, som præger kreditområdet i et pengeinstitut.
 • Er privat eller i arbejdsmæssig sammenhæng optaget af og udviser interesse for Merkurs værdier.
 • Du sætter en ære i at udbrede kreditmæssig viden på en konstruktiv og motiverende måde til bl.a. privat- og erhvervsrådgivere.  Du evner i dagligdagen både at være sparringspartner og kontrollant.
 • Du er vant til at præsentere og kommunikere med både den øverste ledelse og organisationen som helhed.
 • Du arbejder selvstændigt og med høj kvalitet på dine ansvarsområder.
 • Du arbejder analytisk og systematisk i forhold til kreditbevillinger, kredit-controlling mv. 
 • I rollen som leder, at er du vant til at arbejde på tværs af organisationen og søge samarbejde og løsninger med øvrige ledelseskollegaer.
 • Du evner at tilegne dig ny viden og er naturligt nysgerrig inden for de områder, vores kunder arbejder i.
 • Der er ikke to dage der ligner hinanden i en lille organisation, så du skal trives med forandringer og med en hverdag, der ikke altid kan planlægges.
 • Kendskab til BEC’s platform er en stor fordel.
 • Kendskab til Merkurs største erhvervs-kundegrupper er en fordel.

Søg stillingen
Send din ansøgning og dit CV via ”ansøg nu”. Vi holder samtaler løbende og glæder os til at høre fra dig.  Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at ringe til vores HR-chef Katrine Rosengren Norup, 62656878.

 

Fremtidige kollegaer

Line Aslak
Kreditanalytiker
Ole Springborg
Kreditkonsulent
Malene Balle Hansen
Rådgiver og ansvarlig for medarbejderbanken
Alex Andersen
Økonomi- og kreditdirektør

Vil du arbejde i Merkur?

Merkur Andelskasse er Danmarks største værdibaserede pengeinstitut, og vi tilbyder vores kunder unikke bankprodukter, der påvirker samfundet i en bæredygtig retning med fokus på natur & miljø, social retfærdighed og levende kultur.  Internationalt samarbejder vi med GABV, Global Alliance for Banking on Values, samt med Triodos Investment Management, som er en af de førende forvaltere af bæredygtige investeringer i Europa.

Vi er landsdækkende med afdelinger i København, Aarhus og Aalborg og er omkring 100 medarbejdere. Vi er passionerede, og det kan mærkes!  Merkur er præget af et stærkt fællesskab, og vi har en fri omgangstone med plads til begejstring og individuel forskellighed.

I Merkur Andelskasse kan vi tilbyde dig et job, som stemmer overens med dine personlige værdier. Vi er Danmarks største værdibaserede pengeinstitut og vi beviser hver dag, at et pengeinstitut kan tjene penge samtidig med, at vi modarbejder klimaforandringerne, fremmer sociale og kulturelle formål og investerer bæredygtigt.  

Hos Merkur lægger vi vægt på mangfoldighed og vi tror på, at vi præsterer bedst, når vi hver især kan bidrage med noget forskelligt. Vi håber således at du vil søge jobbet uanset køn, alder, etnicitet, handicap. religion, kultur eller seksualitet.

Læs mere

Karriere muligheder
Tæt på offentlig transport
Støtter diversitet
Fleksible arbejdstider